Specialisaties

Familierecht


Dit rechtsgebied omvat zaken als echtscheiding, alimentatie, gezag/voogdij over minderjarigen, omgangsregelingen, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding, wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens hethuwelijk, ontkenning vaderschap, adoptie, naamswijziging. In veel van bovenstaande gevallen spelen emoties een grote rol. Advocatenkantoor de Baarsjes kan u helpen met het verdedigen van uw belangen. Zeker omdat in familiezaken emoties een grote rol spelen is het aan te bevelen zorg te dragen voor goede begeleiding. Het komt vaker voor dat door het kantoor gevoerde procedures gepubliceerd worden en landelijke bekendheid krijgen vanwege de vernieuwende resultaten. Een recent voorbeeld van een door Mr A.J. van Ommeren bereikt resultaat vindt u hier. Als u zich wilt oriënteren kunt u dat kenbaarmaken door het contact formulier even in te vullen. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Bestuursrecht

Als u het niet eens bent met een overheidsbeslissing, of een conflict heeft met een overheidsinstantie, kunt u dit probleem voorleggen aan ons kantoor. In een eerste gesprek kunnen we dan samen met u bepalen welke pad er het beste bewandeld kan worden.

Huurrecht

Bij conflicten tussen huurder en verhuurder verzorgt Advocatenkantoor de Baarsjes zorgvuldig en efficient het hele traject. Als u uw probleem wilt voorleggen aan ons kantoor kunt u het kennismakingsformulier invullen, of even bellen.

Strafrecht

Bent u gedagvaard, of wordt u verdacht van een strafbaar feit, is het in bijna alle gevallen raadzaam u door een advocaat te laten begeleiden. Advocatenkantoor de Baarsjes geeft u de ruimte om in een kennismakingsgesprek uw probleem te bespreken.

Sociaal Zekerheidsrecht en Sociale Voorzieningen

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. Dit rechtsgebied omvat de regeling van rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen terzake van onder andere ziekte/arbeids-ongeschiktheid, werkloosheid,  kinderbijslag. Onder de sociale voorzieningen vallen de voorzieningen die ook voor niet werknemers gelden, zoals de wet werk en bijstand. Het komt vaak voor dat de bijstandsuitkering ten onrechte wordt ingetrokken, of opgeschort. In een dergelijke situatie dient u met spoed contact op te nemen.

Consumentenrecht

Het komt regelmatig voor dat een product na aanschaf niet voldoet aan uw verwachtingen. Een doorgezakte bank, een verkeerd gelegde vloer, etc. Als u er met de leverancier of dienstverlener niet uit komt, kunt u in het kennis-makingsgesprek uw probleem voorleggen aan ons kantoor. Wij kunnen dan samen met u bepalen wat uw kansen zijn op genoegdoening.

Arbeidsrecht

Het spreekt voor zich dat conflicten waarbij het arbeidsrecht een rol speelt over het algemeen te maken hebben met de relatie tusen werkgever en werknemer. In geval van ontslag, of problemen op de werkvloer, kan Advocatenkantoor De Baarsjes u begeleiden. Via het kennismakingsformulier kunt u uw wensen kenbaar maken. U wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld voor het maken van een afspraak.

Aansprakelijkheidsrecht

Als u aansprakelijk gesteld wordt voor schade aan derden, kan dat voor u mogelijk grote financiele gevolgen hebben. Advocatenkantoor de Baarsjes kan voor u op een rijtje zetten wat u moet doen om zo’n conflict zo goed mogelijk op te lossen.

Letselschade

Als u het slachtoffer bent van een (bedrijfs) ongeval, is het verstandig om zo snel mogelijk de juridische consequenties hiervan te bekijken. Advocatenkantoor de Baarsjes kan u in een orienterend gesprek van dienst zijn.

Incasso’s

Als u te maken heeft met wanbetalers, of een conflict over betalingen, kan ons kantoor u van dienst zijn bij de te volgen strategie om alsnog zo snel mogelijk uw vorderingen betaald te krijgen.