Tarieven

In geval niet op basis van toegevoegde rechtsbijstand (door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand) wordt gewerkt declareren wij op basis van een uurtarief. Dit uurtarief is exclusief btw en kosten die de advocaat eventueel aan derden moet betalen; zoals griffierechten, reiskosten en deurwaarderskosten. Overigens zijn andere prijsafspraken ook bespreekbaar.

Het tarief wordt u vooraf medegedeeld en er wordt voor zover mogelijk een inschatting gemaakt van de kosten.

In beginsel wordt u voor de aanvang van de werkzaamheden een voorschotnota gestuurd, na afloop van de dienstverlening ontvangt u een eindafrekening.

Voor meer informatie kunt u het formulier gebruiken om contact met ons op te nemen.

Contact

Hoofdweg 180
1057 DD Amsterdam

T     020 – 6181046
F     020 – 6181151

E     info@baarsjes-advocaten.nl